font ກອງປະຊຸມພົບປະແລກປາຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

        ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ພະແນກ ວຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະແນກ ວຕ ຜົ້ງສາລີ ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ມະນໍລິນ ພິລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງເລົາ ວົງອິນຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກ ວຕ ຜົ້ງສາລີ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ.

 

          ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທັງສອງພະແນກ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂດຍຫຍໍ້ຂອງ 2 ພະແນກ ຈາກບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງ,ຮອງຂະແໜງ. ນອກຈາກນັ້ນບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງ ພວຕ ຜົ້ງສາລີ ກໍ່ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມບ່ອນເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຂະແໜງຂອງ ພວຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພວຕ ຜົ້ງສາລີ ໄດ້ປຶກສາຫາລື, ຖອດຖອນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງເປັນກັນເອງດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ 2 ພະແນກ.

          ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມ ທັງ 2 ພະແນກ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂອງທີ່ລະນຶກທີ່ເປັນເອກະລັກປະຈຳແຂວງ ແລະ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍຮ່ວມກັນຄື ທາງພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຜົ້ງສາລີ ຈະໄດ້ເຊີນ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄປຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການ ໃນໂອກາດທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ໄປ.  

back1 back2  

back3   back4