fontຊົມເຊີຍ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ 1 ມີຖຸນາ 2018

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ສ້າງກິດຈະກຳປູກຕົ້ນໄມ້ໃນຂອບເຂດອ້ອມຂ້າງຂອງ ພະແນກ.ຂຶ້ນເພື່ອເປັນການຮັຕ້ອນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ທັງເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄຳຂວັນ 6 ສ ຂອງຄະນະ ນະຄອນຫຼວງວາງອອກ ເຊິ່ງກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຳພາໂດຍທ່ານ ທະວີໄຊ   ເໜົາຊົມພູ

ຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 40 ທ່ານ, ສຳລັບ​ຕົ້ນໄມ້​ທີ່​ນຳ​ມາ​ປູກ​ໃນ​ຄັ້ງ​

ນີ້ມີ​ຕົ້ນໄມ້​ໃຫ້​ໝາກ ໄມ້​ປະດັບ ໄມ້​ມຸງ​ຄົນ ແລະ ອື່ນໆ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 22 ຕົ້ນ.

back1back2

back3back4