IMG 0096

IMG 0097

ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນະູອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພຄຳ ເມືອງ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້

ໂທລະສັບ: 021 732406, ແຟ້ກ: 021 732408

ອີເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

67